Organisatie 2019-05-04T14:26:25+02:00

Voorzitter:

Jos Wintermans

Secretaris:

Jos van der Burgt

Penningmeester:

Harry Schoppers

Selectiecommissie
Martine Mekkink, Lisette Farkas, Karen Buijs, Joke Katgert, Susanne Harmelink  rhekosc@gmail.com
Jeugdcommissie
Anke van Duren, Onno Ettema, Susanne Harmelink, Gerda Koch, Marten Wintermans  jeugdcommissie@rheko.nl
Scheidsrechtercommissie
Thomas Ottevanger, Eloy Lischer, Annemiek Jansen, José Schutten scheidsrechters@rheko.nl
Trainerszaken
Rogier Koch, Joris Koning, Vincent Koch  rogierkoch9@gmail.com
Commissie communicatie en public relations
Jos van der Burgt josburgt@hetnet.nl
Website
Vincent Koch
Anthony Schutten
vincent_koch84@hotmail.com
webmaster@rheko.nl
Info/weekbrief
José Schutten joseschutten@chello.nl
Sponsorcommissie
Marco Peelen, Hans Mandemakers sponsorcommissie@rheko.nl
Ledenadministratie en financieel beheer  
Henk Schutten jh.schutten@chello.nl
Jeu de boules
Gerrie Keizer 026-4952346
Commissie van beroep
Carla Leeuwenburgh, Erik Tetteroo,
Vertrouwens-personen
Marga Otter
Tjalling de Boer
026-4955139
026-4953000

Joke Katgert –  contactpersoon senioren
tel: 06-46780643

Karen Buijs – Wedstrijdsecretaris A en B teams
Tel: 06-49391175

Trudy Jurriëns – Wedstrijdsecretaris C en D teams 
Tel: 026-4953205

Femke Mennink – Wedstrijdsecretaris E en F teams
Tel: 06-40733955

Gerda Koch – Oefenwedstrijden A t/m F teams

De commissies binnen Rheko

De Selectiecommissie is in sportief opzicht verantwoordelijk voor de teams van Rheko 1 en 2. Zij zorgt dat er een optimale teamsamenstelling is die recht doet aan de sportieve ambities van Rheko op het hoogste niveau. Zijn in die zin het directe aanspreekpunt voor de trainers en spelers. Verder zijn ze verantwoordelijk voor de werving van nieuwe trainers indien aan de orde.

De Jeugdcommissie  is verantwoordelijk voor een goede opvang van nieuwe jeugdleden en onderhoudt het contact met ouders van jeugdleden en is verantwoordelijk voor wedstrijdzaken bij de jeugd.

De Scheidrechtercommissie wijst scheidsrechters aan, zorgt voor opleiding van eigen scheidsrechters inclusief certificering (zoals spelregelcertificaat)  en ziet toe op het correcte invullen van de rol van scheidsrechter, en coacht daarbij met name startende, jonge scheidsrechters.

De Commissie Trainerszaken zorgt voor een duidelijke visie op de wijze van trainen, in nauw overleg met de hoofdtrainer ; zorgt daarbij actieve scholing , begeleiding en interne werving van trainers (m.u.v. Rheko 1 en 2)

De Hoofdcommissie Beheer heeft alle zaken onder zich die te maken hebben met beheer, onderhoud en schoonmaken van de verenigingseigendommen. Zij opereert qua communicatie met de gemeente waar relevant zelfstandig, in goed overleg met het bestuur.  Onderdelen van deze commissie zijn o.a. de kantinecommissie , de kledingcommissie en de commissie Oud Papier (OPA).

De Commissie PR en Communicatie zorgt binnen Rheko voor alles wat met PR en communicatie te maken heeft waaronder het opstellen van ‘het info, stukjes in de krant en het onderhouden van de website” Voor de website is een aparte webmaster/beheerder aanwezig.

De Sponsorcommissie werft nieuwe financiële supporters, donateurs  en doet aan goed relatiebeheer, in samenwerking met het bestuur.

De Recreatie- en activiteitencommissie organiseert evenementen , voor jong en oud en werft daarbij vrijwilligers om bepaalde activiteiten vorm te geven.

De Commissie van Beroep fungeert als een geschillencommissie; Rheko wil een club zijn waarbij onderling vertrouwen een groot goed is, daar past een geschillencommissie bij de onafhankelijk van het bestuur beslissingen kan nemen en/of het bestuur zwaarwegend adviseren.

X