• Gedragscode

 • Regels buiten het veld

  • Communiceer met respect.
  • Korfbal is een teamsport. Ben je er niet dan dupeer je je team en mogelijk ook andere teams.
  • De kantine en omgeving is van ons allemaal en wordt door vrijwilligers bij toerbeurt bemenst;
   • je ruimt je eigen rommel op.
   • je brengt glaswerk en servies na consumptie terug naar de bar.
   • je laat de kleedkamer na gebruik netjes achter.
   • je rookt alleen in het rookhok buiten; peuken deponeer je in de afvalbakken.
   • je meldt eventuele schade, zowel door eigen toedoen of wanneer je dit signaleert.
   • je zet je fiets in de daarvoor bestemde ruimte.
   • je zet de stoelen op het terras terug op hun plaats.
 • Regels binnen en rondom het veld, wedstrijd en/of training

  • (Indien thuisspelend): Wees een gastheer, binnen en buiten het veld. Vertel de tegenstander hoe het op onze club allemaal werkt.
  • Wees altijd sportief; neem geen ‘revanche’.
  • Geef je tegenstanders een hand, zowel voor als na de wedstrijd.
  • Respecteer je coach; eventuele onvrede maak je kenbaar na de wedstrijd, in een vertrouwde omgeving voor jou en je coach.
  • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Wees op tijd voor de wedstrijd in het goede tenue
  • Help altijd mee met het opruimen van materialen als dat aan de orde is.
  • Voer de club-ondersteunende taken waarvoor je bent ingedeeld uit en zorg, bij verhindering, voor vervanging